Projekt

PRIJAVNI OBRAZEC

ZA PROSTO DELOVNO MESTO: PRILOŽNOST ZA ZAPOSLITEV

Delovno dovoljenje:
Tuji jeziki:
Vozniško dovoljene:
Ali ste pripravljeni na selitev?
Ali ste že delali v podjetju Medicop?

Obvezna je vsaj ena priloga v pdf ali jpg formatu.

* Z vašimi osebnimi podatki ravnamo v skladu z določili uredbe GDPR izključno za namene razpisa za prosto delovno mesto, na katerega se prijavljate. Če ne označite, da želite, da vašo dokumentacijo in podatke hranimo še 2 leti po zaključenem razpisu, jih bomo po zaključku postopka nove zaposlitve izbrisali.